Aktivitetsjordet.no
Hjem
Lokale Spilleregler
Nedlasting av scorekort
Kontakt
Lokale Spilleregler


 

 
 

1. Utspark fra Blå eller Rød stolpe og spill mot flaggene (på kartet merket med grønn sirkel).

2. Fotballsko er tillatt.

3. Du teller hvert spark i spillet.Den med minst antall spark etter runden er
vinneren.

4. Det er kun tillatt å sparke ballen.

5. Hvis ballen er uspillbar, droppes ballen på nærmeste spillbare område, dog ikke nærmere hullet.
1 straffepoeng tildeles.

6. En ball kan markeres og tas opp hvis ballen ligger i veien for medspiller.
Ingen straffepoeng.

7. Hvis en ball blir truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå.Ingen straffepoeng.

8. Under putting kan man velge om man vil ha i flagget eller ikke.

9. Slipp igjennom raskere spillere.

10. Den med færrest spark på forrige hull har honnøren på neste hull. Ved spill på hull 1, blir man enige om startrekkefølgen på forhånd.

11. Ved likt antall spark etter fullført runde, kan spillet avgjøres med 5 straffespark mot åpent mål.
Poengfordeling:
Nederst - 1 poeng, midten - 2 poeng, øverst - 3 poeng.